Интернет банка


Symantec

Komercijalna Banka engaged Symantec to conduct an external Network Penetration Test, focused on hosts, devices and "Internet Banka" application reachable from the Internet.  The purpose of the engagement was to identify and prioritize the potential areas of security vulnerability in public facing infrastructure and application and to provide recommendations derived from this consulting engagement.

Некстсенс

Некстсенс изврши тестирање на безбедноста на Интернет банката преку т.н. “penetration testing” од Интернет со цел идентификација на потенцијалните слабости на системот и изготвување на препораки за нивно отстранување. Апликацијата за Интернет Банка, во тестираната верзија и конфигурација, претставува високо безбедно апликативно решение кое ги спречуваше сите до овој момент познати методи кои напаѓачот може да ги искористи со цел да добие неавторизирани информации.

А К Т У Е Л Н О


Мои претплати - менување на претплати за физички лица

Со новата опција Мои претплати овозможено е корисникот сам да си додава/одзема претплати за прегледи и трансакции на сопствените сметки (денарски, девизни, штедни книшки), како и за сметките каде што корисникот е законски застапник на малолетни лица.

За да може да се користи оваа опција потребно е корисникот да има склучено договор за трансакции и да поседува листа на кодови или токен.А Р Х И В А