Интернет банка


Symantec

Komercijalna Banka engaged Symantec to conduct an external Network Penetration Test, focused on hosts, devices and "Internet Banka" application reachable from the Internet.  The purpose of the engagement was to identify and prioritize the potential areas of security vulnerability in public facing infrastructure and application and to provide recommendations derived from this consulting engagement.

Некстсенс

Некстсенс изврши тестирање на безбедноста на Интернет банката преку т.н. “penetration testing” од Интернет со цел идентификација на потенцијалните слабости на системот и изготвување на препораки за нивно отстранување. Апликацијата за Интернет Банка, во тестираната верзија и конфигурација, претставува високо безбедно апликативно решение кое ги спречуваше сите до овој момент познати методи кои напаѓачот може да ги искористи со цел да добие неавторизирани информации.

А К Т У Е Л Н О


Налог за плаќање во странство/земјата за физички лица

Со овој налог физичките лица ќе може да платат на друго физичко лице максимален износ од Еур 2.500,00 или противвредност на друга валута, да се плати стока или услуга за лична употреба по фактура, профактура и др. или на својата сметка во странска банка, согласно парвилата наведени на нашата интернет страна во делот Платен Промет за физички лица.А Р Х И В А