Интернет банка

Symantec

Komercijalna banka AD Skopje engaged Symantec to conduct an external Network Penetration Test, focused on hosts, devices and "Internet Banka" application reachable from the Internet.  The purpose of the engagement was to identify and prioritize the potential areas of security vulnerability in public facing infrastructure and application and to provide recommendations derived from this consulting engagement.

Некстсенс

Некстсенс изврши тестирање на безбедноста на Интернет банката преку т.н. “penetration testing” од Интернет со цел идентификација на потенцијалните слабости на системот и изготвување на препораки за нивно отстранување. Апликацијата за Интернет Банка, во тестираната верзија и конфигурација, претставува високо безбедно апликативно решение кое ги спречуваше сите до овој момент познати методи кои напаѓачот може да ги искористи со цел да добие неавторизирани информации.

Available services

INTERNET BANK SERVICES FOR LEGAL ENTITIES


Internet Bank services
Type of account
Checkup of the balance of account Statement of account Movement on the account Report on the balance of the payment orders presented through any channel(Internet, counter) Report on the calculated monthly interest on the account Pending transactions Downloading statement of account in txt format Downloading statement of account in MDT940 format Transactions Trade for a point of sale Recapitulation for a point of sale
Domestic payment operations        
International payment operations          
Business Credit Cards              
Legal entities Merchants – POS terminals                  

Guidelines - Internet Bank for legal entities