Интернет банка

Symantec

Komercijalna banka AD Skopje engaged Symantec to conduct an external Network Penetration Test, focused on hosts, devices and "Internet Banka" application reachable from the Internet.  The purpose of the engagement was to identify and prioritize the potential areas of security vulnerability in public facing infrastructure and application and to provide recommendations derived from this consulting engagement.

Некстсенс

Некстсенс изврши тестирање на безбедноста на Интернет банката преку т.н. “penetration testing” од Интернет со цел идентификација на потенцијалните слабости на системот и изготвување на препораки за нивно отстранување. Апликацијата за Интернет Банка, во тестираната верзија и конфигурација, претставува високо безбедно апликативно решение кое ги спречуваше сите до овој момент познати методи кои напаѓачот може да ги искористи со цел да добие неавторизирани информации.

Договори и општи услови

Рамковен договор за платежни услуги
Општи услови
Овластување лице за користење на услуги на електронско банкарство
Овластување за комисиско генерирање на дигитален сертификат(PDF)
Отповикување на сертификат(PDF)

Информации за пополнување на формуларите за Интернет банка можат да се добијат на телефон 3168-968.

Политика за потпишување

Политика на потпишување на електронски платежни трансакции
Барање за бришење/дополнување на овластено лице за работа со интернет банка (PDF)

Барања

Барање за реиздавање на дигитален сертификат

Телефон за закажување на термин за реиздавање на дигитални сертификати:
3168-968

ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ

Барање за користење на електронски сервиси за платежни услуги

Подетелни информации можат да се добијат на телефон:
3168-968

ПРАВНИ ЛИЦА ТРГОВЦИ - ПОС ТЕРМИНАЛИ

Барање за интернет пристап до преглед на плаќање на правни лица прифаќачи на картички по основ на трансакции со картички (pdf)

ДЕЛОВНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ

Барање за интернет пристап до информации за сметки на Деловни кредитни картички за правни лица(pdf)
Барање за администрирање на дневни и периодични лимити на деловни картички за правни лица(pdf)

ДЕНАРСКИ КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ

Барање за користење на e-mail услуга за прием на каматни листи(pdf)

ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ

Барање за интернет пристап до информации за орочени депозити на правни лица(pdf)
Вашите барања можете да ги поднесете во Централата или експозитурите во Скопје (ГТЦ, Лептокарија, Цветан Димов, Скопјанка, Јане Сандански, Бисер, Буњаковец, Маџари, Автокоманда, Макпетрол, 11Октомври, Ѓорче Петров, Драчево и Сити Мол) или филијалите или експозитурите на Банката низ Македонија, на шалтерите за отварање на сметки во Денарскиот платен промет.