Комерцијална банка АД Скопје

ПРОВЕРКА НА СОСТОЈБА НА ПОДАРОК КАРТИЧКА   
Број на картичка Kонтролен број