ПРОВЕРКА НА СОСТОЈБА НА КАРТИЧКА


Проверете ја состојбата на вашата картичка


Број на картичка Kонтролен број

Приказ каде се наоѓаат броевите кои треба да ги внесете во полињата

Предна странаЗадна страна