ПРОВЕРКА НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА
ИЗДАДЕНА ОД КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Почитувани,

На оваа страница можете да проверите дали Комерцијална банка АД Скопје за Вас издава Домашна платежна картичка „КУПУВАМ ДОМАШНО“, како и да ја проверите расположливата состојба на Вашата картичка.

Ве молиме, одберете една од понудените опции: